Svatošské skály

Národní přírodní památka „Jan Svatoš“ vyhlášená v roce 1933 o rozloze 1,95 ha se nachází v údolí řeky Ohře mezi Karlovými Vary a Loktem, skupina mohutných žulových skal vytváří pozoruhodné útvary (např. zkamenělý svatební průvod), Štola Benátčanů (umělá jeskyně, kde se hledalo nerostné bohatství), hradiště Starý Loket (pravěké sídliště na skalním ostrohu nad řekou Ohře ze střední doby kamenné), naučná stezka Doubí – Svatošské skály zpřístupněná v r. 1978, 12 km dlouhá, 12 zastávek s informacemi z oborů geologie, archeologie, historie a botaniky, oblíbené místo pro cyklistické výlety.

Dopravní dostupnost: auto, autobus MHD do Karlových Varů – Doubí, odtud pěšky nebo na kole po turistické značce.

01_Svatosky stažený soubor svatosske-skaly-svatosske-skaly-1_1

 

 

 

 

Zvětšit mapu

Loket nad Ohří

6

Městečko založené v 11. století, dominanta gotického hradu, v r. 1979 vyhlášena městská památková rezervace Nejvýznamnější památky: starobylý kamenný hrad, slovanská rotunda, budova Radnice, barokní chrám sv. Václava, Trojičný sloup, kaple sv. Anny, k městské památkové rezervaci patří staré domy s gotickým jádry, městské hradby, Robičská věž a hranolová věž při vstupu do města.

Prohlídky hradu, pronájem prostor hradu pro společenské a kulturní akce, nabídka slavnostních středověkých hostin s programem na hradě Loket, svatební obřady.

 

loket_021images

 

 

 

 

 

Kontakt: Zámecká 67/10, 357 33 Loket, Telefon: 352 684 648

Zvětšit mapu

Klášter Teplá

uvod_logo

Dějiny kanonie premonstrátů v Teplé se datují od roku 1193, kdy ji založil český dvořan Hroznata, který byl na konci 19. století prohlášený za blahoslaveného. V historii kláštera se střídaly periody rozkvětu i úpadku. Na přelomu 17. a 18. století byl klášter barokně přestavěn K. Dientzenhoferem. Obdobně jako další české a moravské kláštery i Teplá byla po násilném vyhnání mnichů v roce 1950 devastována. V roce 1990 se do kláštera premonstráti vrátili a od té doby dochází k postupné obnově. V současnosti již klášter žije bohatým církevním životem a je po celý rok rovněž přístupný návštěvníkům. Klášterní knihovna je svým rozsahem (asi 100 tisíc svazků) druhou největší v České republice. Jsou v ní vzácné rukopisy, prvotisky, knihy ve všech evropských jazycích. Opatský kostel Zvěstování Panny Marie je cennou ukázkou přechodu románského slohu v gotický. Barokní interiér ukrývá cenná díla z 18. století.

klaster1geology_cz-photoarchive_18762-size_700tepla_int

Kontakt: Klášter, 364 61 Teplá ‎
http://www.klastertepla.cz

Zvětšit mapu

Andělská hora

andelska-hora-1427

Vzdálena asi 5 km od Karlových Varů ve směru na Prahu.

Poutní místo a hrad nad městečkem jihovýchodně od Karlových Varů s krásnými výhledy daleko do kraje.

Hrad Engelsburg byl založen koncem 14. stol., v 17. stol. rekonstruován a v r. 1718 poničen požárem, dnes zřícenina, hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice z konce 17. st.

Dopravní dostupnost: auto – směr Praha, kolo, pěšky – po turistických značkách přes Goethovu rozhlednu a golfové hřiště.


Zvětšit mapu