Klášter Teplá

uvod_logo

Dějiny kanonie premonstrátů v Teplé se datují od roku 1193, kdy ji založil český dvořan Hroznata, který byl na konci 19. století prohlášený za blahoslaveného. V historii kláštera se střídaly periody rozkvětu i úpadku. Na přelomu 17. a 18. století byl klášter barokně přestavěn K. Dientzenhoferem. Obdobně jako další české a moravské kláštery i Teplá byla po násilném vyhnání mnichů v roce 1950 devastována. V roce 1990 se do kláštera premonstráti vrátili a od té doby dochází k postupné obnově. V současnosti již klášter žije bohatým církevním životem a je po celý rok rovněž přístupný návštěvníkům. Klášterní knihovna je svým rozsahem (asi 100 tisíc svazků) druhou největší v České republice. Jsou v ní vzácné rukopisy, prvotisky, knihy ve všech evropských jazycích. Opatský kostel Zvěstování Panny Marie je cennou ukázkou přechodu románského slohu v gotický. Barokní interiér ukrývá cenná díla z 18. století.

klaster1geology_cz-photoarchive_18762-size_700tepla_int

Kontakt: Klášter, 364 61 Teplá ‎
http://www.klastertepla.cz

Zvětšit mapu