Léčebná tělesná výchova

Skupinové cvičení
osob se stejným postižením např. s onemocněním páteře, obezitou nebo lymfatickými otoky.

Individuální cvičení
osob s poruchami pohybového ústrojí, nervosvalového aparátu, se špatnými pohybovými návyky a držením těla, pod vedením rehabilitačního pracovníka nebo pomocí přístrojů.

Cvičení v bazénu
využívá hydrostatického tlaku, tepla odporu vody a vztlaku. Toto cvičení se předepisuje při onemocnění pohybového ústrojí, při poúrazových stavech, nervových poruchách a všech onemocněních vyžadujících relaxaci organismu.